Điện máy gia dụng Sài Gòn - Xin kính chào quý khách!

Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

Các thiết bị hiện đại hiện nay đều được điều khiển thông qua wifi. Và để làm được điều đó thì phải cần thử dụng 1 phần mềm để điều khiển. Điện máy gia dung Sài Gòn xin giới thiệu 1 tỏng những phần mềm đó. Nó có tên gọi là Smart Life. Hãy xem cách sử dụng Smart Life nhé!

Cách sử dụng Smart Life cũng không có gì khó đâu. Phần mềm rất có ích đấy nhé!

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 1 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - CAC-BUOC-DU-DUNG-SMART-LIFR-1 -

DÒNG ĐIỆN THOẠI

Chọn APP STORE cho những bạn nào sử dụng IPHONE GOOGLE PLAY cho những bạn nào ANDROID.

background vidoe blur 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

TẢI ỨNG DỤNG SMART LIFE

Gõ từ khóa “Smart Life” trong ô tìm kiếm và tìm kiếm đúng ứng dụng cần chọn.

background vidoe blur 1 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

MỞ ỨNG DỤNG LÊN

Sau khi tải xong hãy mở ứng dụng lên

background vidoe blur 2 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

TRUY CẬP ỨNG DỤNG

Sau khi ứng dụng được bật hãy đăng ký tài khoản

background vidoe blur 3 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN ĐỂ SỬ DỤNG

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

CHẤP NHẬN ĐIỀU KHOẢN ĐỂ SỬ DỤNG APP

background vidoe blur 1 2 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE
background vidoe blur 2 1 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE
background vidoe blur 3 1 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

GIAO DIỆN TÌM THIẾT BỊ

Tìm danh mục thiết bị và chọn thiết bị cần sử dụng.

background vidoe blur 5 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

THÊM THIẾT BỊ

background vidoe blur 4 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

TÌM THIẾT BỊ

NEN 1 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE
NEN 2 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

GIAO DIỆN SMART LIFE KHI THÊM THIẾT BỊ THÀNH CÔNG

Sau khi tìm thiết bị thành công sẽ lên giao diện điều khiển thiết bị.

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 1 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

CÔNG TẮT

Điều khiển thiết bị bật/tắt thông qua app Smart Life

CONG TAT 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE
CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 2 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

ĐIỀU CHỈNH CHẾ ĐỘ GIÓ

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 3 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

Có các loại chế độ gió như sau:

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 4 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

Chế độ gió – Auto

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 1 1 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

Chế độ gió – Hight

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 2 1 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

Chế độ gió – Low

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 3 2 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

Chế độ gió – Sleep

THỜI GIAN ĐẾM NGƯỢC

Có thể canh thời gian để hẹn giờ cho thiết bị

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 5 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

Có các chế độ hẹn giờ như sau:

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 1 GIO 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

1 giờ

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 2 GIO 1 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

2 giờ

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 4 GIO 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

4 giờ

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 8 GIO 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

8 giờ

CÀI ĐẶT

Cài đặt chế độ Ion hóa và ánh sáng cho thiết bị.

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR 6 1024x640 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE

Cài đặt Ion hóa và Ánh sáng cho thiết bị

CAC BUOC DU DUNG SMART LIFR1 - Hướng dẫn sử dụng SMART LIFE - CAC-BUOC-DU-DUNG-SMART-LIFR1 -

Video hướng dẫn chi tiết

Facebook: Điện máy gia dụng Sài Gòn

Hotline tư vấn: 0287 308 6878 – 0921 171 085

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Vui lòng để lại lời nhắn đến địa chỉ email : dmgdsaigon@gmail.com